Biuletyn Informacji Publicznej
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

1. Statut Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

2. Strategia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

3. Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

4. Regulamin świadczeń dla studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

5. Regulamin zarządzania prawami autorskimi w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

6. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

7. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2021/2022 

8. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2022/2023

9. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2019-2020

10. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2020-2021

11. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2021-2022

12. Program studiów I stopnia, kierunek: pedagogika

13. Program studiów II stopnia, kierunek: pedagogika

14. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2018-2019

15. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2019-2020

16. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2020-2021

17. Program studiów II stopnia, kierunek: zarządzanie, 2019-2020

18. Program studiów II stopnia, kierunek: zarządzanie, 2020-2021

19. Zarządzenie Rektora GSW Milenium ws. organizacji zajęć dydaktycznych

20. Zarządzenie Rektora GSW Milenium ws. organizacji egzaminów dyplomowych

21. Zarządzenie Dziekana WNS GSW Milenium ws. organizacji i trybu przeprowadzania egzaminów dyplomowych

22. Identyfikacja wizualna uczelni

23. Wzór dyplomu ukończenia studiów wraz z opisem zabezpieczeń

24. Wzory dyplomów ukończenia studiów wraz z opisami