Biuletyn Informacji Publicznej
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

1. Statut Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

2. Strategia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

3. Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

4. Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r.ak. 2022-2023 

5. Regulamin świadczeń dla studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

6. Regulamin zarządzania prawami autorskimi w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

7. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

8. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2023/2024

9. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2024/2025

10. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2021-2022

11. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2022-2023

12. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r.ak. 2023-2024

13. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r.ak. 2024-2025

14. Program studiów I stopnia, kierunek: pedagogika, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

15. Program studiów jednolitych magisterskich, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2019-2024, 2020-2025, 2021-2026, 2022-2027

16. Program stuidów II stopnia, kierunek: pedagogika, 2022-2023

17. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2021-2022

18. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2022-2023

19. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie, 2023-2024

20. Program studiów II stopnia, kierunek: zarządzanie, 2022-2023

21. Program studiów II stopnia, kierunek: zarządzanie, 2023-2024

22. Identyfikacja wizualna uczelni

23. Wzór dyplomu ukończenia studiów wraz z opisem zabezpieczeń

24. Wzory dyplomów ukończenia studiów wraz z opisami

25. Uchwała PKA kierunek zarządzanie WNS

26. Uchwała PKA kierunek zarządzanie Filia w Wągrowcu