Biuletyn Informacji Publicznej
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

      Co to jest?

1. Statut Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

2. Regulamin studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

3. Regulamin studiów podyplomowych w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

4. Regulamin studiów równoległych na drugiej specjalności w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

5. Regulamin opłat na studiach I i II stopnia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

6. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

7. Regulamin dla studentów niepełnosprawnych Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

8. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

9. Regulamin zarządzania prawami autorskimi w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

10. Regulamin Biblioteki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

11. Regulamin opłat na studiach w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium dla osób rozpoczynających naukę w r. ak. 2019-2020

12. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium

13. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2019/2020 

14. Zasady i tryb przyjmowania na studia w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na r. ak. 2020/2021

15. Program studiów I stopnia, kierunek: pedagogika

16. Program studiów II stopnia, kierunek: pedagogika

17. Program studiów I stopnia, kierunek: zarządzanie

18. Program studiów II stopnia, kierunek: zarządzanie